At være voksen og følsom

i en verden så voldsom

 

Sådan sang Sebastian om brødrene Øbberbøv engang i 1980’erne og jeg er næppe den første, som kan nikke genkendende til det vers, eller som en gang imellem kan føle sig som en Øbberbøv, både på den gode og den dårlige måde.

 

Her vil jeg skrive om mine tanker og følelser, familieanekdoter og personlige oplevelser, noget jeg gør, fordi det hjælper mig til at få styr på tankerne. Jeg deler dem, fordi det vil glæde mig, hvis teksterne også kan gavne andre. Det oplevede jeg, at nogle gav udtryk for, der hvor jeg tidligere har haft delt lignende tekster.

Jeg vil nu ikke fremføre andres rosende ord af mig selv og de er heller ikke meget værd, når jeg ikke kan citere nogen for dem.

 

For at behandle mit daværende stress problem, begyndte jeg i starten af 2015 at skrive som en slags selv-terapi og da jeg følte det meget gavnligt, har jeg fortsat vanen efter at jeg blev rask. Så jeg vil dele både gamle og kommende tekster.

Teksterne er personlig lommepsykologi og ikke en professionel analyse eller en beskrivelse af generelle mekanismer gældende for alle. De er tænkt som inspiration til eftertænksomhed og til bedre at forstå sig selv og/eller andre.

Jeg tilstræber at skrive dem, så de kan læses som særskilte historier, uden at man nødvendigvis skal have læst dem alle (altså når der kommer flere tekster ).

For ikke at udlevere andre, kan personer og steder være fordrejede eller slørede, ligesom ikke relevante detaljer kan udelades, af hensyn til tekstens læsbarhed og for ikke at forstyrre det centrale i emnet. Men der ændres ikke på de historiske facts eller på anden vis pyntes på sandheden og teksten tilpasses ikke et på forhånd valgt resultat,

Jeg skriver mine tanker, som de kommer, ikke nødvendigvis 100% ordret, men i momentet og uden at efter/over redigere.

 

Jens

gå til   Tekster